संपर्क
 मुख्य कार्यालय : दैनिक बीड प्रारंभ
घुमरे हॉस्पिटल जवळ, नगर नाका,
बीड - 431122